Et net af struktur

Lean Farming har udviklet et 5-punkts program for medarbejderledelse i landbrugsvirksomheder. Programmet hedder ”Et net af struktur”.

Der er en urskov af gode råd og løsninger, når du vil have styr på medarbejderledelsen. Derfor hjælper det godt at få det sat ind i nogle kasser. De fem kasser i programmet ”Et     net af struktur” dækker hele emnet med tjeklister, skemaer og metoder.

Et net af struktur - Lean Farming101220151.    Korrekt rekruttering

Du skal kunne tiltrække den type medarbejder, du vil have. Vil du have ambitiøse og dygtige folk, så skal du signalere, at du har noget at tilbyde den gruppe. Du skal først og fremmest ansætte den rigtige attitude på det personlige plan, for det faglige kan du lære folk. Lav en strategi og en plan på både kort og lang sigt.

2.    Klare roller og ansvarsfordeling

Organisationsdiagrammet skal være tydeligt og forstået af alle. Ansvarsområder og arbejdsplan skal ligge fast og ikke ændres efter, hvem du ansætter. Hvis du får ansat en, der ikke kan bære hele ansvaret, så skal du i stedet oplære og støtte, til niveauet er på plads.

3.    Klare forventninger til indsats og resultat

Der skal være skriftlige standardprocedurer for alle arbejdsopgaver, så alle ved, hvordan opgaverne skal udføres. Standarden skal trænes, så medarbejderen kan udføre opgaven korrekt. Det skal også være helt tydeligt for medarbejderen, hvilket resultat du forventer. Det giver medarbejderen tryghed og arbejdsglæde.

4.    Konstruktiv evaluering og opfølgning

Lav en plan for, hvordan du vil instruere og træne nye medarbejdere. De skal have et on-boarding program og en uddannelsesplan og du skal lave meget tæt opfølgning i starten. Medarbejderne på alle niveauer skal evalueres efter et bestemt skema og du skal følge op på, om de udfører arbejdet korrekt eller behøver mere træning. Giv dem et certifikat, når de kan arbejde selvstændigt med de enkelte opgaver eller maskiner.

5.    Kontinuerlig feedback og coaching

Ledelse er at give feedback hele tiden. Når du sætter noget i gang, så er det din opgave at følge det helt til dørs. Dine medarbejdere skal have coaching, så de kan udvikle sig i opgaven. De bliver både stolte og engagerede, når de mærker, at du er interesseret i deres udvikling i jobbet.

 

Netværk for ambitiøse ledere

Årsmøde med Robert Rasmussen som indleder.

Årsmøde med Robert Rasmussen som indleder.

Nu er der mulighed for at blive en del af LederGrupperne. Vi holder et gratis informationsmøde mandag d. 9. november 2015 kl. 14-16 hos Hybjerghus Consult, Hestehavevej 39, 5856 Ryslinge.

På mødet hører du nærmere om netværket. Det er et netværk, der giver personlig udvikling og sparring til din ledelse. Deltagerne i netværket er ambitiøse og har lyst til at være gode ledere.  De bliver udfordret af os og af de andre deltagere.

Læs mere på www.ledergrupperne.dk

Sand og biogas?

MacLanahan Agricultural Sand Dewatering Screen - RKNJa, det er et dilemma: Kvægbrugere vil have sand i sengene og biogasanlæggene vil ikke have sand med i anlægget. Findes der metoder, der kan separere sand fuldstændigt?

Det har vi haft en ekspertgruppe i USA for at undersøge – eller i hvert fald finde ud af, hvad de gør i USA. De fandt ikke den løsning, der fjerner alt sand, men de har lavet et rejsenotat, hvor de beskriver 7 forskellige anlæg, så det kan bruges til inspirere. Det er en vigtig pointe,  at man i USA bruger større sandkorn og det er med til at give en hurtigere separation.

Download rejsenotatet her

Træning i mexicansk malkning på din bedrift

Nu har du mulighed for at invitere Juan Quezada fra Milk Source, den største mælkekvægsbedrift i Wisconsin i USA, ind i din stald og træne dine ansatte. Juan kommer til Danmark i september 2015 og vi har nogle enkelte datoer åbne.

Du bestemmer selv, hvilket område du vil have fokus på. Fokusemner kan være: malketeknik, insemineringsteknik, håndtering af dyr, klovbeskæring, ledelse af medarbejdere. Juan Quezada har mange års praktisk erfaring med gode resultater. Han instruerer jeres medarbejderne i jeres eget møderum og han træner jer i stalden – både i malkestalden og blandt dyrene.

Juan Quezada - Lean Farming

Malkning på mexicansk

At sætte maskinerne på med alle fire pattekopper i samme bevægelse. I løbet af en halv time har alle fået det demonstreret og i løbet af malkningen kan alle gøre det. Juan Quezada kommer på gården to gange, så I med sikker-hed får teknikken på plads og det bliver en fast rutine. Påsætningstiden bliver normalt halveret og belastningen på skuldrene og ryggen bliver mindre.

Håndtering af dyr

Hvis I har problemer med at få dyrene til at gå ind eller ud af malkestalden, kan Juan Quezada træne og vise medarbejderne, hvordan de med deres egen krop kan få dyrene til at bevæge sig i et godt og hurtigt flow. Og hvilket bevægelser, der bremser køerne.Medarbejderne kan også lære, hvordan de kan flytte dyrene i stalden på en rolig og skånsom måde.

Du kan læse mere ved at downloade denne folder: Træning-Juan Quezada – eller du kan ringe til mig på 3026 1500

 

12 gode spørgsmål til ansættelsessamtalen

LeanFarming - SamtaleHer er en liste med 12 gode spørgsmål, du kan bruge til en samtale. Svarene kan give dig et indtryk af, hvordan personen passer ind i din bedrift. Du kan med tiden udvikle din egen liste med de spørgsmål, du synes fungere bedst.

 1. Fortæl mig om din største præstation i dit arbejde
  Formål: Ansøgerens svar fortæller en masse om de individuelle værdier og hvad han eller hun betragter som vigtigt. Det fortæller også, hvad ansøgeren synes er en præstation.
 2. Prøv at beskrive det arbejdsmiljø, hvori du bedst vil kunne bidrage.
  Formål: Svaret fortæller dig om jeres arbejdsmiljø (afslappet, faste tider, humor, hjælpe hinanden, alene-arbejde, sprog, læring mv) passer med ansøgerens behov. Svaret hjælper også dig med at vurdere, om ansøgeren passer ind i jeres kultur.
 3. Hvilken form for støtte og feedback giver den ideelle chef for dig?
  Formål: Du ønsker at vide, hvor selvkørende kandidaten er. Hvis du ønsker en selvstændig person, går det ikke, hvis han eller hun ønsker meget støtte og hjælp fra chefen. Omvendt hvis det er en meget selvkørende person, vil han eller hun passe dårligt til at arbejde under en mellemleder, der selv vil styre alle detaljer.
 4. Fortæl mig om engang, hvor du har overvundet en stor forhindring for at opnå dine mål.
  Formål: Du vil få en klart billede af kandidatens tidligere præstation. Du får informationer om hans eller hendes stil med problemløsning og hvad han eller hun betragter som en forhindring. Måske lærer du også noget om kandidatens stil i forhold til kolleger.
 5. Hvad fik dig til at søge dette job? Hvad interesserer dig mest ved denne position?
  Formål: Du vil gerne vide, hvad den mulige medarbejder er mest interesseret i med hensyn til jobbet. Svaret vil også fortælle dig noget om, hvad der motiverer personen og hvad er vigtigt for ansøgeren.
 6. Hvorfor forlader din tidligere arbejdsgiver? (Hvis ansøgeren er i job)
  Formål: Svaret fortæller dig om hans eller hendes værdier, udsyn, mål og ønsker fra en arbejdsgiver. Du kan finde ud af, hvad der medførte jobsøgningen.
 7. Hvad er de tre mest vigtige egenskaber og færdigheder, som du tror du kan bringe til vores bedrift, hvis vi ansætter dig?
  Formål: Ansøgerens svar vil fortælle dig, hvad han eller hun betragter som de mest vigtige af sine færdigheder. Du vil også få viden om, hvordan kandidaten ser på det job, du tilbyder.
 8. Hvad er de første tre ting, du vil gøre i jobbet, hvis du bliver ansat hos os?
  Formål: Du vil få en forståelse af, hvad kandidaten anser for vigtigt og hans eller hendes forståelse for kravene i jobbet og hvordan kandidaten vil tilgå en ny situation.
 9. Hvordan vil kollegerne i dit nuværende job beskrive dit samarbejde med dem og din generelle effektivitet i dit arbejde? Hvordan vil de beskrive dig?
  Formål: Du finder ud af, hvordan kandidaten tror, at hans eller hendes kollegers syn på deres samarbejde er. Du vil også kunne vurdere, hvordan kolleger kan lide at arbejde sammen med kandidaten. Disse spørgsmål giver dig en ide om kandidatens vurdering af sin effektivitet i sit nuværende job og hans relation til kolleger. Tidligere praktisk kan forudsige fremtidige resultater.
 10. Hvordan vil din nuværende arbejdsgiver beskrive dit arbejde og dit bidrag.
  Formål: Du ønsker at forstå, hvordan kandidaten opfatter støtte og udtalelser fra sin nuværende arbejdsgiver. Svaret fortæller dig, om kandidatens relation med sin nuværende chef. Det vil også fortælle dig, hvordan han opfatter kritik og feedback.
 11. Hvordan tror du, at dine nuværende færdigheder vil kunne bidrage til at nå vores vision og mål med bedriften, som de er beskrevet på vores hjemmeside / i det materiale, vi har sendt til dig?
  Formål: Svaret fortæller dig, om kandidaten har gjort sig umage med at sætte sig ind i jeres bedrift. Desuden fortæller det dig, om kandidaten er bevidst om, hans eller hun passer ind hos jer og vil være i stand til at bidrage.
 12. Hvordan ser du på at fortsætte med at udvikle dine professionelle færdigheder og viden?
  Formål: Du ønsker at ansætte medarbejdere, som tror på løbende udvikling og forbedringer. Lyt nøje efter om, kandidaten selv vil søge at udvikle sig eller forventer,   at du som arbejdsgiver giver ham eller hende mulighederne.

Gør de, som du siger? Lever dine værdier?

Vores værdier-Lean FarmingGør medarbejderne, som du siger, de skal? Rydder de op, taler de pænt til hinanden, hjælper de hinanden? Behandler de dyrene ordentligt, møder de til tiden og er de loyale overfor din virksomhed?

Dine værdier skal kunne mærkes.

Dine værdier skal være grundlaget for din virksomhed. Hvis dine værdier er tydeligt forankret i virksomheden, så skal andre kunne mærke det, når de kommer på besøg. For eksempel hvis en af dine værdier er respekt for dyrene, så skal man kunne mærke det på dyrenes ro og udseende. Det skal kunne ses i den måde medarbejderne går mellem dyrene på og om der er råb og forskrækkede dyr.

4 trin til forbedring

Hvis ikke du er tilfreds med tingenes tilstand, så skal du lave en tydelig værdiledelse:

 1. Start med at beskrive med stikord, hvordan du gerne vil have det. Hvad er dine værdier? Gør dem meget konkrete, så bliver det nemmere at få andre til at forstå dem.
 2. Skriv derefter, hvordan det er i dag. Hvor er der forskel på det, der sker og det, du gerne vil have til at ske.
 3. Lav en plan for, hvad der skal til for at ændre tingenes tilstand. Det kan godt være, du er nødt til at få hjælp fra andre, da forandringen bedst sker sker via din egen adfærd. Det er ikke så nemt at se selv. Få sparring fra erfagruppe, coach eller ægtefælle.
 4. Tag et step ad gangen. Kulturforandringer tager tid!

Mere produktion med de samme folk!

tidsregistreringJa, det kan godt lade sig gøre. Der er meget at hente ved at arbejde bevidst efter Produktivitet dvs kg produceret pr. arbejdstime.

Jeg har samlet 8 områder, som du kan arbejde med for at skabe højere produktivitet. Du kan teste din virksomheds muligheder for forbedringer ved at give en score for hvert område:

 1. Struktur og arbejdsplanlægning
 2. Standard Operations Procedurer (SOP)
 3. God logistik
 4. Sunde dyr og planter
 5. Simple og fleksible systemer
 6. Ingen produktion af spild
 7. Sikker kommunikation
 8. Rent og ryddeligt

Du kan hente tjek skemaet her: Nyhedsbrev – 15-01

Amerikansk ledelse i Danmark

Lean Farming - Juan Quezadars Study Tour Workshop Juan QuezadaDu kan blive inspireret af, hvordan Milk Source stadig kan levere top management trods en kraftig ekspansion og med arbejdskraft fra udlandet. Juan Quezada kommer til Danmark og indleder ved to møder.

To åbne møder i Danmark
Det første møde er onsdag d. 19. november kl. 14-17.00 hos Jordbrugets Uddannelsescenter, Vejlby og Erhvervsakademi Aarhus. Det foregår i Auditoriet, Tretommervej 31, 8240 Risskov. Det andet møde er på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense torsdag d. 20. november kl. 14-17.00.
Møderne er åbne for alle. Det koster 750 kr. at deltage og tilmelding skal ske til Susanne Pejstrup, sp@leanfarming.eu og telefon 30 26 15 00.

Møderne er arrangeret i et samarbejde mellem skolerne, Danace og Lean Farming®.

Enorm ekspansion på Milk Source
De sidste to år har ekspansionen i Milk Source været enorm. De har udvidet med 9.000 køer, bygget og renoveret og har udvidet medarbejderstanden fra 250 til 500 medarbejdere. Hvordan kan man det og samtidig vinde priser som bedste kvægbrug?
Milk Source har nu fire mælkeproduktionsgårde, en kalvefarm og en avlsgård i Wisconsin, en kviefarm i Kansas og tre mælkeproducerende gårde i Michigan. Der er netop søgt miljøtilladelse til en gård mere i Wisconsin. De har en udviklingsstrategi med løbende udvidelser, så der skal også konstant tiltrækkes nye medarbejdere.

Metoderne kan bruges i Danmark
Vi har samarbejdet med Juan Quezada fra Milk Source og studeret deres metoder siden 2012. Der er flere af deres metoder, vi kan bruge i Danmark. Jeg har netop været en uge sammen med Juan i Wisconsin og Michigan for at lære mere om, hvad de gør. Milk Source henter hovedparten af deres arbejdskraft fra Mexico. Det betyder, de har samme udfordringer, som vi har med flere sprog og kulturer. Derfor giver det god mening at lære af deres metoder.

Systematisk træningsprogram
Milk Source fik i år prisen som ”Innovative Dairy Farmer of the Year”. Ved overrækkelsen blev det blandt andet sagt, at en del af deres succes skyldes evnen til at skabe en kultur af engagement og kontinuitet. På trods af stor ekspansion, så har halvdelen af de ansatte været hos Milk Source i mere end fem år.
Engagementet bliver blandt andet skabt gennem et undervisningsprogram, der starter med undervisning og certifikat i sikkerhed og håndtering af dyrene på en skånsom og korrekt måde. Undervisningen bliver hele tiden fulgt op med træning, sidemandsoplæring og certificeringer inden for alle de områder, medarbejderne kommer i kontakt med. Det hele er godt pakket ind i en respektfuld omgangstone og krav om god opførsel og punktlighed.
Yderligere oplysninger hos Susanne Pejstrup, Lean Farming® telefon 30 2615 00 og mail sp@leanfarming.eu

Vil være verdens bedste i produktivitet

LiL-grupperneDanske landmænd ligger helt i top med produktivitet målt som kg mælk produceret pr. arbejdstime. Nu vil de være endnu bedre!

Danske landmænd mest effektive i Europa
Den europæiske organisation European Dairy Farmers laver benchmarking på medlemmernes regnskabsresultater. 300 mælkeproducenter fra Europa og Canada deltager i sammenligningen og den danske gruppe ligger øverst i produktivitet tæt forfulgt af Holland.

Placeringen bliver underbygget af en finsk forskningsrapport fra marts 2013, der rangerer Danmark som det mest effektive mælkeproducerende land i Europa. Rapporten konkluderer også, at afviklingen af kvotesystemet markant vil omfordele mælkeproduktionen i de europæiske lande med Danmark som et af de centrale lande.
(Kilde: Competitiveness of Northern Eorupean Dairy Chains, MTT Agrifood Research Finland, Economic Research, Pupl. 116)

Der er ingen andre kendte opgørelser i verden efter samme metode i alle lande. Derfor er EDF-opgørelsen den mest sikre.

Vil være verdens bedste
Nogle bruger ordet ”produktivitet” som synonym for ydelsesniveau, men den korrekte definition er produceret kg pr. arbejdstime. Når det drejer sig om mælkeproducenter beregnes produktiviteten som kg. mælk produceret pr. arbejdstime.

Da de danske landmænd ligger så højt, så er det også muligt at blive bedst i verden! Når man er god til noget, så er det nemmere at blive endnu bedre. Det er sjovt og der er mange penge i at have en høj produktivitet. Derfor har nogle af de danske deltagere i EDF startet en fokus-gruppe sammen med Lean Farming® for at blive verdens bedste. De gør det selvfølgelig også for at blive endnu mere effektive selv.

Arbejdet starter i september i år og der skal arbejdes i det næste år på at blive mere effektive. Målet er at øge føringen i opgørelsen ved næste EDF-konference i Tyskland, der bliver afholdt i juni 2015 og ligge klart som verdens bedste i 2016.

Mere mælk uden investering
Der skal produceres meget mælk i Danmark i de kommende år. Samtidig er det den bedste forretning at gøre det uden at investere og det kan man gøre det ved at arbejde fokuseret med produktivitet. Det drejer sig simpelthen om at arbejde smartere (not harder). Det rykker, når også medarbejderne bliver engageret i det og derfor er konkurrencen med til at drive resultaterne fremad.

Han hørte 20 minutters foredrag ..

Alf Egil Vaula ved forbedringstavlen. Foto: Norsk Lantbruk

Alf Egil Vaula ved forbedringstavlen. Foto: Norsk Lantbruk

Alf Egil Vaula fra Norge var deltager ved et foredrag på 20 minutter, jeg holdt ved en konference i Oslo i 2013. Han læste derefter den bog Vibeke og jeg har skrevet “Lean i kvægbruget”, deltog i et møde med Lean Farming og så startede han bare op med Lean på sin kvæggård.

Det gik forrygende og i løbet af det første år sparede de tid svarende til konkret 35.000 kroner plus flere besparelser rundt om i bedriften. Arbejdsglæden steg og han fik en meget mere engageret medarbejder. Men det er kun begyndelsen! Han er nu i gang med at indføre Lean blandt sine kvægkolleger i Vindafjord.

Læs hans egen fortælling her “Forbetringstavle heva drifta”.

T-kort er guld værd

Lean Farming - T-kort - 1Sådan sagde en svineproducent efter, jeg havde introduceret systemet. De har lavet tre tavler, nemlig for løbestalden, farestalden og poltestalden. Jeg spurgte lidt mere til, hvad de fik ud af at bruge en T-kort tavle.

Det var faktisk mange ting:

 • Den giver det totale overblik. På lang afstand kan jeg se, hvor langt alle er kommet.
 • Jeg sparer meget tid, fordi jeg ikke skal tjekke alle steder, om medarbejderne har gjort det og det.
 • Det virker motiverende at vende kort. Det er som at sætte flueben og det er en tilfredsstillelse.
 • Jeg behøver ikke give så mange mundtlige beskeder i løbet af dagen.
 • Medarbejderne kan bedre hjælpe hinanden færdige, fordi de hurtigt kan se, hvor langt den anden er kommet med opgaverne.
 • Ingen forlader stalden uden alle kort er vendt. Hvis vi i løbet af dagen kan se, der er en opgave, vi ikke kan nå, så taler vi om det. Så kan vi flytte kortet frem til næste dag, eller aftale hvem, der tager overarbejde.
 • Medarbejderen kan bruge tavlen som en tjek-liste, så de bedre husker det hele.

Hvad er T-kort?

T-kortet er formet som et T – deraf navnet. Formen gør, at det kan stikkes ned i lommen på en tavle. Den kan tages op og vendes nemt og hurtigt. Kortet skal være rødt på den side og grønt på den anden side. På den øverste bjælke står der en opgave og teksten er ens på begge sider.

Sådan bruger du T-kort

 1. Du skal have en tavle med lommer. De kan købes i kontorforretninger og på nettet fx her.
 2. Tavlen kan opdeles vandret i to-tre tidsrum. Du laver en lodret kolonne for hver dag.
 3. Kortene skal kun indeholde en enkelt opgave eller en tæt række af opgaver, der hører sammen. I kan vælge kun at bruge T-kortene til alle ekstra opgaver, så de helt faste daglige opgaver ikke står på tavlen.
 4. Ved ugens start vendes alle kort, så de er røde. Efterhånden som opgaverne bliver udført, vendes kortene, så de bliver grønne.
 5. Tavlen skal hænge i stalden tæt på opgaverne, så I ikke skal bruge ekstra tid på at gå hen og vende kort.

 Vil du høre mere og få flere ideer, så ring til mig eller mail til mig. God fornøjelse!

Lean-kultur – er det varm luft?

LeanFarmingDet er ikke så nemt at gennemskue, hvad vi mener med en Lean-kultur. Derfor vil jeg give et eksempel:

En ung medarbejder er kørt ind i en port. Murværket er ødelagt og vognen er blevet skæv. Det er ret træls – for alle parter. Den stakkels unge mand var godt træt af det – og flov. Han føler sig ikke som nogen succes den dag. Historien kunne være endt der – måske efter en overhaling fra arbejdsgiveren. Men fordi de har en Lean-kultur på gården, blev fejlen set som en mulighed for forbedringer.

Vi taler om, hvorfor denne fejl kunne ske og hvordan de kan undgå det igen. Der kommer flere bud på det:

 • Instruktion og træning kan gøres bedre og mere intensivt.
 • Der kan males hvide kørestriber foran porten
 • Bedre lys i de stalde, de skal bakke ind i.
 • Fældning af nogle træer, så man kan bakke lige ind.

I stedet for at håne den unge medarbejder finder de i fællesskab ud af, at hvis de forbedrer forholdene ved alle tre porte, kan de alle sammen spare en masse tid og undgå påkørsler fremover. Det er Lean kultur!

Arbejdsplanlægning giver arbejdsglæde

EDF juni13 018Medarbejdere bliver mere tilfredse, når de præcis ved, hvad de skal lave og hvad der forlanges af dem. Tilfredse medarbejdere er trygge og tør tage initiativ.

Det betyder, at du kan starte en positiv cirkel ved at lægge en fast struktur over både arbejdsdagen og opgaverne. Når tingene ligger fast, så er det meget nemt at instruere og korrigere. Når I fx har en fast procedure for, hvordan I giver kalvene mælk, så er det enkelt at rette en medarbejder, der gør det forkert. Der er ingen tvivl.

Men hvordan gør du så lige det? Hvordan kommer du i gang med det? Mit råd er, at du skal spise elefanten i små bidder. Lav en plan for det, men start med mindre områder. Har du lyst til at deltage i en gruppe med andre, der arbejder med det samme, så send mig en besked. Der er meget inspiration at hente ved at diskutere hinandens løsninger. Jeg har også en masse skabeloner og excel-ark, der kan bruges.

Du skal ikke lave arbejdsplan efter, hvilke medarbejdere du har lige nu. Hvis du gør det, så kommer du til at lave den om hele tiden.  Arbejdsplanen skal passe til din bedrift og de opgaver, du skal have løst. Når du skifter medarbejdere, skal de læres op i de arbejdsfunktioner, du har lagt fast. Det skal være den vej rundt.

 

 

Ledelse af store landbrug

Group discussionsPå mødet med Juan Quezada på Dalum diskuterede deltagerne, hvordan man kan implementere de ledelsessystemer, der bruges på MilkSource i Wisconsin. Juan havde lige fortalt om deres vision, hvor “Our People” er første punkt. Vi havde et par rigtig gode møder med Juan, hvor jeg er sikker på folk fik inspiration med hjem. Milk Source har nu tæt på 400 medarbejdere med 80 % fra Latinamerika – og de gør et fantastisk arbejde.